top of page
Apie mane

Psichologijos studijas pasirinkau vedimas noro įgyti giluminį supratimą apie žmogų, jo elgseną ir pasirinkimų motyvus. Manau, kad žmogui kylantys sunkumai turi daugybinį priežastingumą, todėl gebu taikyti tinkamus psichologinio bei psichoterapinio poveikio metodus. Konsultavimą suprantu kaip siekį žmogui padėti geriau įsisąmoninti savo gyvenimišką patyrimą, ugdyti visuminį savęs ir pasaulio matymą, suprasti savo jausmų ir elgesio prasmę.


Profesinės patirties įgijau tiek privačioje praktikoje, tiek medicinos klinikose. Specializuojuosi individualiame suaugusiųjų bei paauglių konsultavime.

Mane žavi sisteminis požiūris į asmenybę, dėl to savo darbe remiuosi psichodinaminiu požiūriu į asmenybę, pabrėžiančiu dinaminių psichikos procesų svarbą. Manau, kad integruotas požiūris padeda geriau suprasti kiekvieno kliento gyvenimo konteksto unikalumą ir pasirinkti tinkamiausią poveikio būdą.

Darbe vadovaujuosi žmogaus patirties unikalumo, sunkumų daugybinio priežastingumo ir sistemiškumo principais. Nuolat keliu kvalifikaciją ir gilinu žinias mokslinėse konferencijose, mokymuose bei seminaruose. Dalyvauju individualiose ir grupinėse supervizijose ir intervizijose.

 

Domiuosi psichopatologijos ir neuropsichologijos sankirta, psichotraumatologija, psichoterapijos poveikio tyrimais.

 

Konsultuoju suaugusiuosius ir paauglius lietuvių kalba.

Narystės organizacijose

Lietuvos psichologų sąjungos narys (2022)
Jaunųjų psichiatrų asociacijos asocijuotas narys (2019)

Psichologija

Vilniaus universitetas

2016-2020

Išsilavinimas

Įgytos kompetencijos išmanyti žmogaus pažintinius gebėjimus, emocijas, asmens savybes ir tarpusavio santykius, šeimos sistemos, grupės ir visuomenės psichologinius dėsningumus ir kt.

Klinikinė psichologija

Vilniaus universitetas

2020-2022

Individuali psichodinaminė psichoterapija 

Vilniaus universitetas

2023-dabar

Įgytos kompetencijos taikyti psichologinio konsultavimo metodus, kvalifikuotai atlikti klinikinį psichologinį vertinimą, priimu diagnostinius sprendimus, remiantis tarptautinėmis diagnostinėmis klasifikacijomis ir kt.

Įgytos kompetencijos taikyti psichoterapinę psichodiagnostiką, specifinius psichoterapinius metodus ir kt.

Darbo patirtis
 • 2020 m. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Psichologinio konsultavimo ir socialinių paslaugų skyrius, psichologas-praktikantas.
 • Nuo 2022 m. Privati psichologinio konsultavimo praktika.
 • 2022-2023 m. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, pirminio psichikos sveikatos priežiūros centro medicinos psichologas.
 • 2023 m. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centras, jaunesnysis mokslo darbuotojas.
 • Nuo 2023 m. Nijolės Genytės socialinių globos namų, reabilitacijos skyriaus medicinos psichologas.
 • Nuo 2023 m. VšĮ Vilniaus šeimos psichologijos centro psichologas, psichoterapeutas-kandidatas.
Kvalifikacijos kėlimas
 • Lietuvos psichologų kongresas (2021)

 • X-oji Vilniaus traumų psichologijos konferencija (2021)

 • Trauma and Culture: International Conference of Cross-cultural Perspectives on Youth Stress and Resilience (2022)

 • Savižudybės gydymo įstaigose: moksliniai, praktiniai ir prevencijos aspektai (2022)

 • 7-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija (2022)

 • Depresijos diagnostika ir gydymas: atvejų analizė (2022)

 • XI-oji Vilniaus traumų psichologijos konferencija (2023)

 • Advancement of internet-based interventions for trauma and stress-related disorders (2023)

Mokslinės publikacijos ir pranešimai
Zinkevičius, D., & Nasvytienė, D. (2021). The Relationship Between Graduates’ Perceived Tension Before the Exams and Their Temperament and Engagement in School Activities. Pedagogika, 140(4), 55–76. https://doi.org/10.15823/p.2020.140.4

2021 m. birželio 22 d. „III-oji kasmetinė Jaunųjų mokslininkų psichotraumatologijos tyrimų konferencija“ Vilnius: Vilniaus universitetas. Pranešimas „Paauglių potrauminio streso rizikos veiksniai“.


2023 m. balandžio 28 d. ,,XX-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija" Vilnius: Vilniaus universitetas. Pranešimas: ,,Trauminių patirčių, potrauminio streso reakcijų ir socialinės paramos sąsajos paauglystėje".
bottom of page