top of page

Svetainės privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir t.t.
1.3. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtinto Psichologo profesinės etikos kodekso, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.
1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, kuri pasiekiama adresu www.deimantaszinkevicius.com (toliau – Interneto svetainė), naudojatės Interneto svetainėje pasiekiama klientų aptarnavimo sistema, interneto svetainių talpinimo ir kitomis siūlomomis paslaugomis (toliau – Paslaugos), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), domitės mūsų pasiūlymais, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais klausimais.
2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
2.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją, naudojatės Interneto svetaine, užsakote mūsų Paslaugas, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;
2.1.1.1 Šie asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Jūsų:
-asmens identifikavimo duomenys (vardas, pavardė);
-kontaktiniai duomenys (el. paštas);
-kreipimosi priežastis ir kita svarbi informacija, susijusi su kreipimusi;
2.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis automatiškai Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, slapukai, apsilankymo Interneto svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;
2.1.3. Šie duomenys renkami tik prieš tai gavus duomenų subjekto sutikimą. Surinkti asmens duomenys saugomi laikantis konfidencialumo ir naudojami tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. Šie duomenys gali būti atskleisti tik išskirtiniais atvejais (žr. Lietuvos psichologų sąjungos psichologo profesinės etikos kodekso punktą nr. 1.2.2.). Registracijos duomenys laikomi 1 metus po jų surinkimo datos.
2.2. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.
2.3. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
3. DUOMENYS, RENKAMI NAUDOJANT SLAPUKUS
3.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą.
3.2. Surinkti duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus. Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius ir techninius slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti.
3.3. Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius ir techninius slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.
3.4. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginio naršyklę ar atmintį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis) ar sekti įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės.
3.5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.
4. INFORMACIJOS TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
4.1. Įsipareigojame neatskleisti Jūsų asmens duomenų, gaunamų Jums lankantis šioje svetainėje, jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai samdomi tretieji asmenys tam, kad suteiktų paslaugas (pvz., svetainės veikimo sklandumui užtikrinti). Tokiems tretiesiems asmenims suteiksime tik tą informaciją, kurios reikia norint suteikti paslaugą ir joms bus draudžiama naudoti tą informaciją bet kokiems kitiems tikslams.
5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
5.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai, laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtinto Psichologo profesinės etikos kodekso. Duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6. SUSISIEKITE SU MUMIS
6.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
El. paštu: zinkeivicius.deimantas@gmail.com;
6.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
6.3. Jei manote, kad, vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
7. TEISĖS
7.1. Jūs turite teisę: - reikalauti suteikti informaciją apie Jūsų asmens duomenis (el. paštu zinkeivicius.deimantas@gmail.com)
7.1.1. teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, gauti jų kopiją;
7.1.2. reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
7.1.3. reikalauti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
7.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
7.1.5. reikalauti duomenų perkeliamumo;
7.1.6. reikalauti duomenų tvarkymo apribojimo.

bottom of page